Brug tussen school en gezin

Kinderen uit gezinnen in kansarmoede en allochtone kinderen kunnen vaak extra hulp gebruiken. De brugfiguur onderwijs kan veel voor hen betekenen: hij of zij maakt namelijk de link tussen de  school en de thuissituatie. Zo worden ouders meer betrokken bij de schoolsituatie. 

Voor wie
Schoolgaande kinderen
Minimum leeftijd
3 jaar
Maximum leeftijd
13 jaar