Groeipakket - schooltoeslag

Ben je ouder van een kind in het kleuter- of basisonderwijs en/of een jongere in het secundair onderwijs? En heb je een beperkt inkomen? Misschien kom je dan in aanmerking voor de schooltoeslag. De toeslag hangt af van het gezinsinkomen, de gezinssituatie, de leeftijd van de kinderen en het type onderwijs. Verwar hem dus niet met de 'schoolbonus', die elk Vlaams kind ontvangt. Bovendien mogen de kinderen niet vaak onwettig afwezig zijn op school.

Een schooltoeslag aanvragen is niet nodig: de uitbetaler van je Groeipakket (vroeger kinderbijslagfonds) regelt alles. Heb je recht op een schooltoeslag, maar heb je eind december van het lopende schooljaar nog niets ontvangen? Neem dan contact op met de uitbetaler van het Groeipakket.

Voor wie
Laag inkomen
Leefloon
Verhoogde tegemoetkoming
FOD uitkering
Kinderen
Schoolgaande kinderen
Kinderbijslag
Minimum leeftijd
0 jaar
Maximum leeftijd
25 jaar