Hulp bij vragen over vreemdelingenrecht

Welke rechten en plichten hebben vluchtelingen en vreemdelingen? Soms is dat niet zo duidelijk. Het Agentschap Integratie en Inburgering heeft een helpdesk waar je terecht kan met al je vragen over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht. 

Voor wie
Anderstalig
Nieuwkomer
Nood aan juridische bijstand