Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

In België moet je verplicht aansluiten bij een ziekenfonds, ook wel mutualiteit genoemd. Daarvoor moet je betalen. Als je liever geen bijdrage betaalt, kan je gratis aansluiten bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. De HZIV zorgt voor de betaling van de verplichte verzekering van geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Voor wie
Niet aangesloten bij mutualiteit