Kortrijkse Huurgarantie

Het Kortrijks huurgarantiefonds helpt huurders met een beperkt inkomen én betekent een garantie voor verhuurders. Het fonds is er specifiek voor private verhuurders en voor nieuw af te sluiten huurcontracten. Concreet wordt er een bijkomende overeenkomst aan het huurcontract toegevoegd.

Indien de huurder tijdens het lopende huurcontract nalaat de huur te betalen, komt het OCMW tussen. Het OCMW stelt zich borg voor de betaling van max. 6 maanden huur. De huurder zal het bedrag van de tussenkomst van het OCMW terugbetalen volgens een afgesproken afbetalingsplan.

Voor wie
Laag inkomen
Algemene vraag over huisvesting
Huurder
Potentiële huurder