Lagere bijdrage zorgkas

Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en voldoen aan de woonvoorwaarden, betalen jaarlijks een lagere bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering. Voor 2023 is dat 29 euro in plaats van 58 euro.

Voor wie
Verhoogde tegemoetkoming