Lagere bijdrage zorgkas

Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en voldoen aan de woonvoorwaarden, betalen jaarlijks een lagere bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering. Voor 2024 is dat 31 euro in plaats van 62 euro.

Voor wie
Verhoogde tegemoetkoming