Maximumfactuur

Medische kosten kunnen hoog oplopen.  De maximumfactuur (MAF) biedt elk gezin de garantie dat het jaarlijks voor geneeskundige verzorging niet meer hoeft uit te geven dan een maximumbedrag.

Zijn je medische kosten binnen het jaar toch hoger dan het maximumbedrag, dan betaalt de mutualiteit deze kosten volledig terug.

Voor wie
Algemene vraag over gezondheid
Aangesloten bij Christelijke Mutualiteit
Aangesloten bij Solidaris
Aangesloten bij Liberale Mutualiteit
Aangesloten bij Helan
Aangesloten bij Vlaams en Neutraal Ziekenfonds
Aangesloten bij Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Aangesloten bij Helan
Aangesloten bij Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering