Multidisciplinair team voor personen met een handicap

Een multidisciplinair team (MDT) is een dienst die personen met een (vermoeden van) handicap bijstaat bij de aanvraag voor ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Die aanvraag kan gaan over begeleiding/opvang voor minderjarigen, aanvraag persoonsvolgend budget meerderjarigen, hulpmiddelen, enzovoort.

Het team bestaat uit minstens een arts; een master psychologie of pedagogische wetenschappen; een bachelor sociaal agogisch werk of sociale verpleegkunde; een hulpmiddelendeskundige.