Opvang en begeleiding

Het CAW organiseert voor verschillende kwetsbare groepen opvang en tijdelijk verblijf in combinatie met begeleiding. Er is opvang voor maatschappelijk kwetsbare en thuisloze jongvolwassenen (mannen en vrouwen van 18 tot 25 jaar) en voor volwassen mannen en vrouwen (vanaf 25 jaar). Je kan er terecht voor opvang en een tijdelijk verblijf in combinatie met begeleiding.

Voor wie
Psychosociale moeilijkheden
Slachtoffer van een misdrijf
Slachtoffer van een ongeval
Dakloos