Ouderschapsverlof

Bij ouderschapsverlof schors je gedeeltelijk of helemaal jouw arbeidsprestaties om een kind op te voeden. Je krijgt geen loon meer, maar wel een toelage van de RVA. 
Ouders met kinderen tot de leeftijd van 12 jaar kunnen een premie krijgen, waardoor ze tijdelijk volledig kunnen stoppen met werken of waardoor ze minder kunnen gaan werken om helemaal of deels thuis te kunnen blijven om voor de kinderen te zorgen.

Ouders met een kind met een fysieke of mentale beperking van minstens 66% hebben recht op het ouderschapsverlof tot het kind met de beperking de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

Voor meer info kan je terecht bij jouw (personeelsdienst van de) werkgever of jouw vakbond.