Premie voor werken aan de woning

Je kan een premie krijgen van de Vlaamse overheid om specifieke verbeteringswerken of verbouwingswerken uit te voeren en zo te vermijden dat de woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard. Dat is de Mijn Verbouwpremie.

Wie een woning aanpast voor senioren (65-plussers), kan eveneens een premie aanvragen bij de Vlaamse overheid. Die heet de aanpassingspremie.

Voor wie
Zorg ouder familielid
Algemene vraag over huisvesting
Woning in slechte staat