Psychiatrisch ondersteuningsteam

Vesta is een samenwerkingsverband tussen reguliere thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg. De organisatie doet een aantal zaken: coördinatie van de hulpverlening; advies aan zorgvragers en hulpverleners die met de doelgroep omgaan; begeleiding en ondersteuning van cliënten in hun thuissituatie; vorming en sensibilisering.

Voor wie
Psychosociale moeilijkheden
Vraag rond geestelijke gezondheid