Rechtsbijstand bij gezondheidszorgen

Leden kunnen bij hun ziekenfonds terecht voor rechtsbijstand inzake rechten en plichten als patiënt, een medisch ongeval of een medische fout, ziekenhuisfactuur, enzovoort.

Voor wie
Aangesloten bij Christelijke Mutualiteit
Aangesloten bij Solidaris
Aangesloten bij Liberale Mutualiteit
Aangesloten bij Helan
Aangesloten bij Vlaams en Neutraal Ziekenfonds
Aangesloten bij Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Aangesloten bij Helan
Nood aan juridische bijstand