Rechtstreeks Toegankelijke Hulp voor personen met een (vermoeden van) handicap

Personen met een (vermoeden van) handicap die (af en toe) hulp nodig hebben, kunnen een beroep doen op Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). Dat is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf. 
Er moet geen aanvraag ingediend worden bij het VAPH, de vraag mag rechtstreeks gesteld worden aan de zorgaanbieders. De verschillende vormen (begeleiding, dagopvang en verblijf) mogen gecombineerd worden.