Referentieadres daklozen

Iemand kan door een gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats hebben en hierdoor niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Hij of zij heeft dan geen domicilieadres. Zo kan die persoon heel wat rechten verliezen, zoals inschrijving op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij of de zoektocht naar werk. Hij of zij kan zo ook een uitkering verliezen.

Wie geen domicilieadres heeft, kan een referentieadres aanvragen. Dan kan in het Sociaal Huis of bij een familielid/vriend/kennis. Meer info daarover krijg je bij de Kortrijkse wijkteams.