Tegemoetkoming incontinentie

In de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) is er een forfaitaire tegemoetkoming inbegrepen voor verzekerden die niet in aanmerking komen voor het incontinentieforfait voor afhankelijke personen. Ze moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voor wie
Preventieve maatregelen
Aangesloten bij Christelijke Mutualiteit
Aangesloten bij Solidaris
Aangesloten bij Liberale Mutualiteit
Aangesloten bij Helan
Aangesloten bij Vlaams en Neutraal Ziekenfonds
Aangesloten bij Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Aangesloten bij Helan