Thuiszorgwinkel

Een thuiszorgwinkel is een winkel die meestal verbonden is aan een bepaalde mutualiteit. Daar kan je zorg- of hulpmiddelen kopen/huren die je helpen om gezondheidsproblemen op te lossen of te verzachten.

Voor wie
Algemene vraag over gezondheid
Aangesloten bij Christelijke Mutualiteit
Aangesloten bij Solidaris
Aangesloten bij Liberale Mutualiteit
Aangesloten bij Helan
Aangesloten bij Vlaams en Neutraal Ziekenfonds
Aangesloten bij Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
Aangesloten bij Helan
Aangesloten bij Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Niet aangesloten bij mutualiteit
Nood aan hulp bij verzorging