Toeleiders in diversiteit

De toeleiders in diversiteit leggen een brug tussen enerzijds inwoners van buitenlandse herkomst en anderzijds diensten en organisaties in Kortrijk. Ze zorgen ervoor dat mensen met een migratieachtergrond hun weg vinden naar de dienst- en hulpverlening.

Voor wie
Nieuwkomer
Anderstalig
Inwoner van Kortrijk