Traumatherapie bij migranten en vluchtelingen

Solentra is een expertisecentrum dat zich specialiseert in de begeleiding van migrantenkinderen en -jongeren die met een trauma (vb. oorlog) kampen.

Voor wie
Nieuwkomer
Anderstalig
Psychosociale moeilijkheden
Vraag rond geestelijke gezondheid
Kinderen
Schoolgaande kinderen
Slachtoffer van een misdrijf
Slachtoffer van een ongeval