Volwassenonderwijs

Centra voor Volwassenenonderwijs hebben een uitgebreid aanbod aan cursussen en opleidingen voor mensen van 18 jaar en ouder (Nederlands, vrijetijdscursussen, secundair volwassenonderwijs, lerarenopleiding, informatica, techniek en hoger onderwijs).

Voor wie
Algemene vraag over opleiding
Laaggeschoold
Minimum leeftijd
18 jaar
Maximum leeftijd
120 jaar