Vrijstelling inschrijvingsgeld volwassenenonderwijs

In het volwassenenonderwijs kan je voor bepaalde opleidingen en onder bepaalde voorwaarden een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld krijgen.

Voor wie
Leefloon
Inkomensgarantie ouderen
Arbeidsongeschikt
Persoon met een handicap
Algemene vraag over opleiding
Deeltijds onderwijs
Minimum leeftijd
18 jaar