Wonen onder begeleiding voor jongeren

Jongeren tussen de 17 en 25 jaar willen soms alleen gaan wonen, maar ze hebben daarbij wel ondersteuning nodig. Zij kunnen dan een beroep doen op de Contextbegeleiding Autonoom Wonen van het CJGB (Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding). Voorwaarden om op die manier alleen te wonen zijn: tot die bepaalde leeftijdscategorie behoren, in het arrondissement Kortrijk wonen en akkoord gaan om begeleid te worden.

Contextbegeleiding Autonoom Wonen is niet voor jongeren met ernstige psychische problemen, drugsproblemen of een ernstige mentale beperking.

Voor wie
Belg
Huisvestingsvraag
Minimum leeftijd
17 jaar
Maximum leeftijd
25 jaar