Woonzorgcentra

Woonzorgcentra zijn centra voor residentiële opvang en verzorging van ouderen die niet meer in staat zijn om op zelfstandige basis thuis te wonen.