Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

De Vlaamse sociale bescherming biedt de zwaar zorgbehoevende (zonder leeftijdsgrens) een maandelijkse tegemoetkoming als vergoeding van niet-medische kosten.

Voor alle voorwaarden: zie de website of neem contact op met jouw ziekenfonds.

Voor wie
Ziek
Persoon met een handicap