Adoptiepremie via de mutualiteit

Als je een kind adopteert, kan je van je mutualiteit een adoptiepremie krijgen. Bij de ene mutualiteit is er een leeftijdsgrens (zoals CM), bij de andere niet. Meer informatie krijg je bij jouw mutualiteit.

Het startbedrag is een vast bedrag dat elk kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is, ontvangt. Dat is ook zo bij een adoptie.