Assistentiewoning (serviceflat)

Een assistentiewoning, ook nog wel serviceflat genoemd, is een individueel aangepaste woning of wooneenheid waarin de bewoner zelfstandig verblijft en een beroep kan doen op zorg.