Begeleiding naar werk voor personen met een arbeidshandicap

Wie op zoek is naar een job en kampt met gezondheidsproblemen of een handicap, heeft recht op gespecialiseerde begeleiding. Dat kan bij het Gespecialiseerd Team Bemiddeling of kortweg GTB. 

GTB begeleidt mensen naar een gepaste job en ondersteunt hen om deze te houden. In de eerste plaats wordt gezocht naar betaald werk. Als dat niet haalbaar is, wordt gezocht naar een passend alternatief.

Voor wie
Arbeidshandicap
Werkloos
Werkzoekend