Belastingvrije som bij opvang van een ouder familielid

Als je een ouder familielid in huis neemt of ten laste neemt om voor hem of haar te zorgen, heb je recht op:

- ofwel een lagere heffing van de belastingen

- ofwel een hogere teruggave van de belastingen 

Alle informatie vind je op de website van de FOD Financiën.

Voor wie
Zorg ouder familielid