Contact herstellen tussen ouders en kinderen

Soms zijn er wat conflicten tussen ouders en kinderen. Dan is er begeleiding mogelijk bij het CAW. Specifieke begeleiding is er via de bezoekruimte. Dat is een oefenruimte waar ouder en kind onder begeleiding nieuwe kansen krijgen. Zo kunnen ze het contact herstellen en een nieuwe, betrouwbare relatie opbouwen. 

Voor wie
Psychosociale moeilijkheden
Kinderen