Crisishulp

In een crisissituatie kan er nood zijn aan verschillende zaken. Een tijdelijke rustperiode. Een opvangplaats. Een snel advies. Gesprekken om te zoeken naar verandering. Een doorverwijzing naar meer aangepaste hulp, ... Bij het zoeken naar (opvang)mogelijkheden zal het CAW steeds samen  kiezen voor de minst ingrijpende oplossing.
In elke regio werken de CAW’s samen met heel wat andere organisaties om oplossingen te kunnen aanbieden in een crisissituatie.

Voor wie
Psychosociale moeilijkheden