Dringende psychiatrische opvang

Epsi az groeninge staat in voor de opvang en begeleiding van personen die in een psychische crisissituatie verkeren. Aanmelding kan via de algemene spoedafdeling van het ziekenhuis of na telefonische doorverwijzing van de huisarts.

Voor wie
Psychosociale moeilijkheden
Vraag rond geestelijke gezondheid
Minimum leeftijd
15 jaar
Maximum leeftijd
90 jaar