Groeipakket - pleegzorgtoeslag

Een kind dat in een pleeggezin geplaatst is, heeft naast het basisbedrag van het Groeipakket ook recht op een pleegzorgtoeslag.

Als het pleegkind voor lange tijd in het pleeggezin verblijft, dan gaat de pleegzorgtoeslag naar de pleegouder(s). Bij pleegzorg van korte duur gaat de pleegzorgtoeslag naar de begunstigde voor de plaatsing. Dat zijn meestal de ouders.

Je moet de pleegzorgtoeslag niet aanvragen, dat gaat automatisch.