Huiswerk maken

Voor sommige kinderen is het thuis moeilijk om hun huiswerk of taken af te werken. Zij kunnen dagelijks terecht in de centrale bibliotheek, waar er op de eerste verdieping een Open LeerCentrum is. Je moet wel lid zijn van de bibliotheek en je (gratis) registeren bij het Open Leercentrum.

Project De Katrol gaat uit van het CAW en bestaat uit huiswerkondersteuning aan kinderen door hogeschoolstudenten. Deze studenten komen wekelijks een uurtje aan huis om kinderen uit het eerste leerjaar tot en met het derde leerjaar te ondersteunen.

In de Vredesklas van de Sint-Michielsbeweging helpen jongeren elke zaterdag van 16 uur tot 18 uur kinderen van het lager onderwijs met onder meer hun huiswerk. In de schoolvakanties is er een ontspannende activiteit gepland. Voor kinderen uit het middelbaar onderwijs is er een gelijkaardige werking onder de naam Dreams.

De ABC-Cirkel is een initiatief voor anderstalige kinderen in het eerste en tweede leerjaar die wonen en/of naar school gaan in de wijk Overleie én moeite hebben met school of huiswerk door de taal.

Thuis bijles krijgen kan via de vrijwilligersorganisatie Auxilia.

Voor wie
Vraag over opvoeding
Schoolgaande kinderen