Hulp bij beheer inkomsten en uitgaven

Als het moeilijk is om zelf je geld te beheren, kan je een beroep doen op het systeem van budgetbeheer. Dat betekent dat een maatschappelijk werker jouw budget overneemt en alle nodige betalingen uitvoert.

Voor wie
Betalingsmoeilijkheden