Hulp bij betalen van onderhoudsgeld

Als je problemen hebt om het onderhoudsgeld voor je kind(eren) te betalen, dan kan je hulp vragen via de Kortrijkse wijkteams. Je kan ook hulp krijgen als je het moeilijk hebt om de bijdrage te betalen voor een geplaatst kind. 

Voor wie
Leefloon
Onderhoudsgeld betalen