Hulp bij vragen en/of problemen

Zit je met een probleem of gewoon een vraag, maar weet je niet zo goed waar je terecht kan? Klop zeker eens aan bij de Kortrijkse wijkteams of het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Een medewerker zal bekijken hoe je het beste kan worden geholpen. 

Voor wie
Algemene vraag over inkomen
Laag inkomen
Betalingsmoeilijkheden
Schuldbemiddeling en/ of collectieve schuldenregeling
Algemene vraag over gezondheid
Preventieve maatregelen
Werkloos
Werkzoekend
Algemene vraag over opleiding
Algemene vraag over huisvesting
Huisvestingsvraag
Onzekere huisvesting
Woning in slechte staat
Dreigende uithuiszetting
Dakloos
Problemen met energie
Vraag over opvoeding
Interesse of vraag naar kinderoppas of kinderopvang
Interesse of vraag naar activiteit schoolvakantie
Kinderbijslag
Studiebeurs
Interesse of vraag naar vrije tijd
Interesse of vraag naar vrijwilligerswerk
Interesse of vraag over mobiliteit
Vraag over buurt of interesse in de buurt
Nood aan juridische bijstand
Nood aan hulp in het huishouden
Nood aan hulp bij verzorging
Inwoner van Kortrijk