Huursubsidie bij verhuizing

Soms woon je in een woning die niet aangepast is aan je situatie. Je woont bijvoorbeeld te klein of je woning is niet aangepast aan je handicap. Als je verhuist naar een woning die wel geschikt is, kan je onder bepaalde voorwaarden een subsidie krijgen om de huur te helpen betalen. 

Voor wie
Laag inkomen
Kandidaat-huurder sociale woning
Woning in slechte staat
Dakloos
Huurder