Inhaalpremie langdurige invaliditeit

Als je wegens een letsel of handicap langdurig ongeschikt bent voor de arbeidsmarkt, heb je recht op een inhaalpremie. Die krijg je van je mutualiteit. Wanneer je een jaar lang arbeidsongeschikt bent op 31 december én op 1 mei van het jaar daarop nog steeds arbeidsongeschikt bent, dan betaalt de mutualiteit deze premie uit. Het is een vast bedrag, afhankelijk van het aantal jaren arbeidsongeschiktheid en van je gezinssituatie. De premie wordt jaarlijks uitbetaald. 

Voor wie
Invaliditeitsuitkering
Arbeidsongeschikt