Inkomensgarantie voor ouderen

De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering die toegekend wordt aan 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken

Voor wie
Inkomensgarantie ouderen