Inkomensgarantie voor ouderen

De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering die toegekend wordt aan 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken.

Sinds 2001 vervangt ze het vroegere gewaarborgd inkomen.    
 

Voor wie
Inkomensgarantie ouderen