Kinder- en jeugdpsychiatrie

Kinderen tussen 0 en 18 jaar met gedragsproblemen of psychische moeilijkheden kunnen voor een diagnose en behandeling terecht bij De Korbeel of bij het West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid (WINGG). Het kan gaan om psychose, depressie, zelfdodingsgedachten, eetstoornissen, angstoornissen, ADHD, autisme of zware problemen op school, zoals schoolweigering.
Bij de Korbeel kan je rechtstreeks aankloppen, bij WINGG alleen na doorverwijzing.  

 

Voor wie
Vraag rond geestelijke gezondheid
Kinderen
Pasgeboren kind
Schoolgaande kinderen
Kind met een handicap
Vraag over opvoeding
Psychosociale moeilijkheden
Minimum leeftijd
0 jaar
Maximum leeftijd
23 jaar