Korting busvervoer De Lijn

Soms hoef je niet de volle pot te betalen voor een busrit. De Lijn geeft verschillende kortingen. Mensen met een handijcap of personen die een leefloon of gewaarborgd inkomen krijgen, hebben recht op een korting. Net als iemand met een verhoogde tegemoetkoming. Maar ook als werkzoekende kan je genieten van een korting als je een opleiding volgt bij de VDAB. Sommige mensen kunnen zelfs gratis reizen.

Je vindt alle voorwaarden terug op de website van De Lijn.

Voor wie
Invaliditeitsuitkering
Laag inkomen
Leefloon
Verhoogde tegemoetkoming
FOD uitkering
Inkomensgarantie ouderen
Interesse of vraag over mobiliteit