Lagere bijdrage zorgkas

Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en voldoen aan de woonvoorwaarden, betalen jaarlijks een lagere bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering. Voor 2022 is dat 27 euro in plaats van 54 euro.

Voor wie
Verhoogde tegemoetkoming