Leefloon

Het leefloon is een minimum inkomen voor mensen die geen recht hebben op andere inkomsten, of voor personen die enkel beschikken over bestaansmiddelen die lager liggen dan de wettelijk vastgestelde bedragen. Er bestaan 3 categorieën.

Voor wie
Algemene vraag over inkomen
Werkloos
Werkzoekend
Laag inkomen