Morele ondersteuning

In het Huis van de Mens staat de mens centraal. De vrijzinnig humanistische consulenten helpen je met informatie, vrijzinnig humanistische begeleiding en het vieren van plechtigheden en activiteiten. Verdraagzaamheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, verbondenheid en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden.

Je kan ook aankloppen bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Iedereen die persoonlijke of psychische problemen ervaart en nood heeft aan professionele hulp kan er terecht.

Voor wie
Psychosociale moeilijkheden