Nachtopvang aan huis

Het gebeurt dat zieken, 65-plussers of personen met een handicap 's nachts niet alleen willen zijn of dat de familie van die persoon liever heeft dat er iemand dan een oogje in het zeil houdt. Zij kunnen een beroep doen op verschillende organisaties die tegen betaling een vrijwilliger sturen die als nachtoppas fungeert.

Voor wie
Gepensioneerd
Ziek
Persoon met een handicap
Nood aan hulp bij verzorging