Ontmoeting voor (aanstaande) ouders

Kind en Gezin organiseert in het Huis van het Kind ontmoetingsmomenten voor ouders met jonge kinderen tussen 0 en 3 jaar. Ook in de Deelfabriek kan dat tijdens Kinderpraat.

Inloopteam Het Hoekhuis van Wiegwijs organiseert ontmoetingsmomenten voor zwangere vrouwen en hun partner, net als voor ouders van kinderen tussen 0 en 3 jaar. Let wel: het inloopteam is in Menen gevestigd.

CAW Zuid-West-Vlaanderen organiseert dan weer ontmoetingsmomenten voor alle ouders.

Deze ontmoetingen zijn gratis.

Voor wie
Inwoner van Kortrijk
Zwanger
Kinderen
Pasgeboren kind
Vraag over opvoeding
Interesse of vraag naar vrije tijd