Ouderschapsverlof

Bij ouderschapsverlof schors je gedeeltelijk of helemaal jouw arbeidsprestaties om een kind op te voeden. Je krijgt geen loon meer, maar wel een toelage van de RVA. 
Ouders met kinderen jonger dan 12 jaar kunnen een premie krijgen, waardoor ze tijdelijk volledig kunnen stoppen met werken of waardoor ze minder kunnen gaan werken om helemaal of deels thuis te blijven om voor de kinderen te zorgen.

Ouders met een kind met een fysieke of mentale handicap, dat aan bepaalde voorwaarden voldoet, hebben recht op ouderschapsverlof zolang dat kind jonger dan 21 jaar is.

Voor meer info kan je terecht bij jouw (personeelsdienst van de) werkgever of jouw vakbond.