Psychologische hulp voor kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren die worstelen met verlies, rouw, emotionele pijn, een trauma of groeiprocessen kunnen terecht bij vzw Ontrafel in het Begijnhof. Ontrafel is een expertise- en begeleidingscentrum voor kinderen, jongeren en hun gezinnen. De therapeuten werken nauw samen met De Bleekweide uit Gent. 

Wie het even niet meer ziet zitten kan ook terecht bij TEJO (therapeuten voor jongeren), waar je tijdens de openingsuren zo kan binnenlopen. Deze dienstverlening is gratis.

Ook bij het Kortrijks OverKophuis kunnen jongeren vanaf 12 jaar terecht. Ze vinden er een luisterend oor bij elkaar of bij een professionele medewerker. Wanneer ze nood hebben aan therapeutische hulp, is een gratis gesprek met een psycholoog mogelijk.

Voor wie
Psychosociale moeilijkheden
Vraag rond geestelijke gezondheid
Kinderen
Minimum leeftijd
3 jaar
Maximum leeftijd
20 jaar