Sociaal verhuurkantoor

Een sociaal verhuurkantoor verhuurt huizen op de private markt aan kwetsbare huurders. In Kortrijk is SVK De Poort actief.

Soms heeft iemand het niet breed, maar komt die persoon net niet in aanmerking voor een sociale woning. Dan kan het Marktverhuurkantoor Kortrijk een oplossing bieden.

Voor wie
Laag inkomen
Onzekere huisvesting
Woning in slechte staat
Dreigende uithuiszetting
Dakloos
Huisvestingsvraag
Geen eigendom