Sociale huisvesting

Je kunt terecht bij een sociale woonmaatschappij om een sociale woning of een sociaal appartement te huren. Je kan er ook een sociale woning of bouwgrond kopen. Daaraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo mag je bijvoorbeeld geen woning of bouwgrond in eigendom hebben.

De sociale woonmaatschappij in Kortrijk heet SW+.

Voor wie
Huisvestingsvraag
Kandidaat-huurder sociale woning
Onzekere huisvesting
Woning in slechte staat
Dreigende uithuiszetting
Laag inkomen
Geen eigendom
Minimum leeftijd
18 jaar