Sociale huisvesting

Je kunt terecht bij een sociale huisvestingsmaatschappij om een sociale woning of een sociaal appartement te huren. Je kan er ook een sociale woning of bouwgrond kopen. Daaraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo mag je bijvoorbeeld geen woning of bouwgrond in eigendom hebben.

Alle voorwaarden vraag je best na bij een sociale huisvestingsmaatschappij. In Kortrijk zijn er 3 actief: Wonen Regio Kortrijk (Kortrijk, Aalbeke, Bissegem, Heule, Marke en Rollegem), Eigen Haard Zwevegem (Bellegem) en De Leie Wervik (Kooigem). Je kan ook info opvragen bij het Vlaams Woningfonds, dat een kleine 100 sociale woongelegenheden verhuurt in Kortrijk. Tot slot is er nog Sociaal Verhuurkantoor De Poort waar je ook terecht kan.

Voor wie
Huisvestingsvraag
Kandidaat-huurder sociale woning
Onzekere huisvesting
Woning in slechte staat
Dreigende uithuiszetting
Laag inkomen
Geen eigendom
Minimum leeftijd
18 jaar